Projekty unijne

Firma ARTORAL SCIENCE & ELEGANCE - M. BOLEK, M. MOLENDA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pt. „Poprawa konkurencyjności firmy ArtOral Science & Elegance Sp. J. na rynku krajowym i zagranicznym poprzez zakup nowoczesnego i innowacyjnego sprzętu do skanowania, przetwarzania i tworzenia precyzyjnych stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych” (umowa nr: RPPM.02.02.01-22-0434/17). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.

Beneficjent: ARTORAL SCIENCE & ELEGANCE - M. BOLEK, M. MOLENDA SPÓŁKA JAWNA

Nr umowy: RPPM.02.02.01-22-0434/17

Całkowita wartość projektu: 1 495 015,80 PLN

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 732 557,74 PLN

Planowany okres realizacji: 03.07.2017 - 30.09.2020

Realizacja projektu obejmuje zakup nowoczesnego i innowacyjnego sprzętu:

- wewnątrzustnych skanerów stomatologicznych,

- drukarki 3D w celu tworzenia modeli,

- frezarki CNC.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności laboratorium stomatologicznego ArtOral Science & Elegance Sp. J. w zakresie realizacji usług stomatologicznych na rynku krajowym i zagranicznym poprzez zakup nowoczesnego i innowacyjnego sprzętu do skanowania, przetwarzania i tworzenia precyzyjnych stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych. Zakup wskazanego sprzętu pozwoli na pełną digitalizację i poprawę skuteczności diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w zakresie stomatologii, jak również pozwoli przyspieszyć cały proces świadczenia usług w zakresie protetyki i implantologii oraz wyeliminować błędy w pomiarach i realizacji usług.