O firmie

W 2008 r. firma rozpoczęła swoją działalność w Polsce. Wykorzystujemy specjalistyczną wiedzę i nagromadzone ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w Niemczech, dzięki czemu mamy możliwość zaproponować Państwu najnowsze, ale jednocześnie sprawdzone rozwiązania z zakresu protetyki stomatologicznej.
 

Liczne kontakty z czołowymi zagranicznymi specjalistami w dziedzinie stomatologii pozwalają nam na podejmowanie się nawet najbardziej złożonych przypadków.

Naszym standardem postępowania jest osiąganie najwyższej estetyki w połączeniu z najmniejszą inwazyjnością oraz doskonałą funkcjo- nalnością pracy. Najlepszym tego przykładem są wykonywane przez nas licówki pełnoceramiczne. Są one niezwykle cienkie, na co pozwala metoda napalania porcelany bezpośrednio na kikuty ogniotrwałe

Możliwe jest zatem zminimalizowanie a czasem nawet całkowite unik- nięcie preparacji, co jest niemożliwe w przypadku powszechnych licówek tłoczonych. W tym celu inwestujemy w wysokiej klasy urządzenia i materiały pozwalające na zmaksymalizowanie precyzji i kontroli wykonywanych prac, która zaczyna się już na poziomie odlewania modeli (urządzenia do automatycznego odmierzania gipsu i wody, próżniowe mieszadło do gip- su, zastosowanie systemu Zaisser do wykonywania modeli dzielonych). Nasz system CAD/CAM pozwala na osiągnięcie nowego poziomu precyzji wykonywanych prac. Ponadto urządzenie to daje nam możliwość wykony- wania m in. : łączników indywidualnych i kluczy implantologicznych, prac teleskopowych pełnoceramicznych z teleskopami pośrednimi wykonanymi z teflonu, długoczasowych uzupełnień prowizorycznych.