precyzja delikatność natchnienie perfekcja technologia

Naszym standardem postępowania jest osiąganie najwyższej estetyki w połączeniu z najmniejszą inwazyjnością oraz doskonałą funkcjonalnością pracy. Najlepszym tego przykładem są wykonywane przez nas licówki pełnoceramiczne. Są one niezwykle cienkie na co pozwala metoda napalania porcelany bezpośrednio na kikuty ogniotrwałe. Możliwe jest zatem zminimalizowanie a czasem nawet całkowite uniknięcie preparacji, co jest niemożliwe w przypadku powszechnych licówek tłoczonych. 

W tym celu inwestujemy w wysokiej klasy urządzenia i materiały pozwalające na zmaksymalizowanie precyzji i kontroli wykonywanych prac, która zaczyna się już na poziomie odlewania modeli (urządzenia do automatycznego odmierzania gipsu i wody, próżniowe mieszadło do gipsu, zastosowanie systemu Zaisser do wykonywania modeli dzielonych). 

Nasz system CAD/CAM pozwala nam na osiągnięcie nowego poziomu precyzji wykonywanych prac. Ponadto urządzenie to daje nam możliwość wykonywania m in. : łączników indywidualnych, kluczy implantologicznych, prac teleskopowych pełnoceramicznych z teleskopami pośrednimi wykonanymi z teflonu, długoczasowych uzupełnień prowizorycznych. 

Licówki Konstrukcja cyrkonowa Licówki ceramiczne CAD/CAM