precyzja delikatność natchnienie perfekcja technologia

W ostatnich latach stomatologia i technika denty- styczna poczyniła ogromne postępy w zakresie estetyki i trwałości uzupełnień tkanek zęba. 
Dzięki temu utrata fragmentu zęba, jego korony lub nawet kilku zębów nie skazuje nas już na rozwiązania, z których nie do końca jesteśmy zadowoleni. 

Najnowsze metody sprawiają, że każdy, nawet patrząc z bliska, będzie przekonany, że piękno naszych zębów jest naturalne. W naszym labo- ratorium wraz z Państwa stomatologiem protety- kiem jesteśmy w stanie stworzyć efekt kosmety- czny, który będzie odpowiadał Państwa oczeki- waniom w stu procentach, a nawet je przewyż- szał. 

Licówki Konstrukcja cyrkonowa Licówki ceramiczne CAD/CAM